Pandrup, Løkkenvej 82 - opførelse af garage - landzonetilaldelse

Find afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret 18. maj 2017. Klagefristen er 4 uger.