Gjøl, Kjellerupsvej 221 - Genopførelse af bolig - Landzonetilladelse

Find landzonetilladelsen her

Afgørelsen er annonceret den 18. maj 2017. Klagefristen er 4 uger.