Brovst, Ildervej 4 - anden facadehøjde - dispensation fra Lokalplan nr. 88

Find dispensationen her. 

Afgørelsen er annonceret 10. august 2017. Klagefristen er 4 uger.