Blokhus, Jens Bærentsvej - terrænregulering - Dispensation fra Lokalplan 161Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret den 7. november 2018. Klagefristen er 4 uger.