Blokhus, Højmarksvej 39-anden orientering-dispensation fra byplanvedtægt nr. 1

Find dispensation her. 

Afgørelsen er annonceret 9. august 2017. Klagefrist er 4 uger.