Aabybro, Teknologiparken 4 - opsætning af hegn - dispensation fra Lokalplan 27-011Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret den 7. november 2018. Klagefristen er 4 uger.